Join The American Legion Post 164, Katy Texas

Renew your membership with The American Legion Post 164, Katy Texas

Agendas & Minutes

2019-03-13 Post Executive Committee Meeting Agenda
2019-01-23_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-11-28_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-08-22_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-08-22_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-08-08_Post 164 Executive Committee Minutes
2018-07-25_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-07-25_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-07-11_Post 164 Executive Committee Minutes
2018-06-27_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-06-13_Post 164 Executive Committee Minutes
2018-05-23_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-05-09_Post 164 Executive Committee Minutes
2018-04-25_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-03-28_Post 164 Executive Committee Minutes
2018-03-28_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-02-28_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2018-02-28_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2018-01-24_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-12-13_Post 164 Executive Committee Agenda
2017-11-22_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-10-25_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-09-27_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-07-26_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2017-07-26_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-06-28_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2017-06-28_Post 164 Monthly Meeting Minutes Attachments
2017-06-28_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-05-24_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2017-05-24_Post 164 Monthly Meeting Minutes Attachments
2017-05-24_Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-04-26_Post 164 Monthly Meeting Minutes
2017-03-22 Post 164 Monthly Meeting Minutes
2017-02-22 Post 164 Monthly Meeting Agenda
2017-01-25 Post 164 Monthly Meeting Minutes
2016-10-26 Post 164 Monthly Meeting Minutes